Orator est vir bonus dicendi peritus перевод

Orator ) kalbtojas, sakytojas, gali bti apibržiamas ir kitomis sinoninmis sąvokomis: retorius (.
Taip Ciceronas apibendrino antikos laik keliamus reikalavimus oratoriui.
Jerzy Kazojć for excellent dictionaries collection, rajesh for help with English-Tamil and German-Tamil dictionary.In Chrome, first click on a language pair and change the search keyword in the field 'Keyword' to casino wullowitz admiral radiohead ok computer bonus disc a keyword (eg: 'eudict.Afterwards, you simply type the chosen keyword in the address bar to start the search in the chosen dictionary.Ciceronas oratoriaus savoką sudjo visas ias dovanas ir norjo matyti jame idealią asmenybę, tobulai imanaią visus dalykus.Vir bonus yra visokeriopai isilavinusi asmenyb, geras kalbos mokovas, dalykikai, aikiai, laisvai ir gražiai reikiantis savo mintis; garbingas, sąžiningas, teisingas, drausmingas, pareigingas žmogus, atitinkantis romn gyvenimo principus apibržiant idealą ( lot.And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE input a word and press Enter.Tai, kad vieosios kalbos autorius yra ir vykdytojas, lemia oratorinio darbo ypatumą.
Iandien oratoriumi vadinamas kiekvienas kokiai nors auditorijai kalbantis žmogus, netaikant jam joki kit kvalifikacini kokybini kriterij.
Chinese-German dictionary adapted from: "The free Chinese-German dictionary grazio Falzon author of the English-Maltese dictionary.Please wild life slot win help us improve this site by translating its interface.Praecepta ad filium ) duotas apibržimas Oratorius yra geras vyras, turintis ikalbos patirt (.If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets).If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets).Bookmarklets, there is a way to enable word translation from any page.Isokratas norjo matyti oratoriaus asmenyje dar ir literatą, Platonas filosofą, Aristotelis logiką ir kartu ragino imti pavyzd i dramos aktori.Vieoji kalba veikia klausytoją ne tik turiniu bei stiliumi, bet ir gyvu kalbtojo paveikslu.
Sitemap