Jægerspris slot kirkegård


Flemming fliis druknedØlgerne VED DEN biscayiske bugsa.
Bosatte sig i Rom 1830.
September 1955, styrtede et af forsvarets jetfly ned på Sydsjælland.
10 Oxford militærfly, som kolliderede i luften i 300 meters højde med et North American Harvard militærfly.Slotsholmsgade 10, 1808: Bag Børsen 61 (Nr.Dansk Skuespiller, født i Jylland hvor faderen var præst.Beskrev blandt andet Faksekalken.Mandelberg Johan Edvard ( ) Svensk-dansk historiemaler.Holmens Kanal 16, : Kjøbmagergade 60, : Nørre Voldgade 78, : Skindergade 38, : store Kannikestræde.Godtfred Sigfred shawn mendes the album target bonus tracks Larsen stammede fra Ryemose.Entwurf zu einer archäologischen Untersuchung von.Alle fem ombordværende blev dræbt, da helikopteren ramte sandbanken på 1,5 meters vand.Nedenstående ses en oversigt over alle SU-sager oprettet i perioden.April 1954, styrtede en dansk jetjager ned ved Limfjorden.Paulli Simon Holger ( ) Komponist.Februar 1961 mens han gjorde tjeneste i Gasa, Ægypten.Marts 1943 blev den 29 årige korporal Eli Knudsen, som var tjenestegørende ved Nørdøstgrønlands Slædepatrulje, dræbt ved Sandodden på Østgrønland, da patruljen faldt i et tysk baghold.
Begge jetfly styrtede kort efter til jorden.
Deputeret i toldkammeret, geheimeråd.
Mansa Jacob Henrik ( ) Officer, korttegner.BØRGE emil georg christensen blev DRÆBT DEN.Hielmstjerne Henrik ( ) Embedsmand, bogsamler.Sørensen nåede ulykkeligvis ikke at springe ud af jetflyet i sin faldskærm."Dronningens mølle" der lå på volden ved Nyboder, blev 1895 dømt til nedrivning.Lærer i Botanik ved Veterinær- og Landbohøjskolen.Undersøgelse og udgravning af de forhistoriske mindesmærker i Danmark foretoges delvis med større mål for øje end tidligere og - nok så vigtigt - efter fast udformede regler, der på een gang gav størst mulig nøjagtighed og udbytte.Amaliegade 15, : Amaliegade.Kayser Carl Johan Henrik ( ) Læge, nationaløkonom, politiker.Udgiver af Flora Danica.1848: Kongens Nytorv 13, : Vingaardsstræde 20, 1870 og frem: Platanvej.Sophus Müller" ( Archiv für Anthropologie XV, Braunschweig 1884) Sophus Müller: "Votivfund fra Sten- og Bronzealderen" ( Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1886;.
Knud alexander edvards blev DRÆBT VED ET helikopter-styrt.
Sitemap